O G Ł O S Z E N I E

 wszyscy kandydaci przyjęci do PSM I st. oraz MSM II st., do dnia 20 sierpnia 2021 roku zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarskie o "braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej", wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 Kandydaci przyjęci do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

cyklu 6- i 4-letniego 

 oraz kandydaci przyjęci do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia:

LISTA PRZYJĘTYCH

 

O G Ł O S Z E N I E

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 

Kandydaci zakwalifikowani do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego cyklu 6- i 4-letniego.

Kandydaci zakwalifikowani do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do
Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2021/2022

 

MSM II st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.

Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.


Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 10 – 23 lat.

Specjalności:

FORTEPIAN,
AKORDEON,
KLAWESYN,
ORGANY,
SKRZYPCE,
ALTÓWKA,
WIOLONCZELA,
KONTRABAS,
FLET,
KLARNET,
OBÓJ,
SAKSOFON,
TRĄBKA,
WALTORNIA,
PUZON,
GITARA,
PERKUSJA.

Okres nauki trwa 6 lat.


Egzamin wstępny obejmuje:

  1. część praktyczną (instrument) – jej treść odpowiada programowi egzaminu końcowego klasy najwyższej szkoły muzycznej I stopnia

Wymagane dokumenty:

  1. podanie - kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej - wnioski o przyjęcie) powinien zostać przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. ostatnie świadectwo szkoły muzycznej (nie dotyczy uczniów PSM I st. w Rudzie Śląskiej oraz kandydatów nie uczęszczających wcześniej do żadnej szkoły muzycznej).
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.

Egzaminy z instrumentu odbędą się w terminie podanym drogą telefoniczną każdemu kandydatowi w okresie od 7 do 22 czerwca 2021r.

Podanie – kwestionariusz należy wysłać do dnia 21 czerwca 2021 r.

W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminów zostaną ogłoszone wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Najpóźniej do dnia 5 sierpnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do MSM II stopnia w roku szkolnym 2021/2022

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 248 76 28.

 

Szanowni Państwo, w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§ 5. 1.) z dniem 30 maja kończy się ograniczenie funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. W związku z powyższym, od dnia 31 maja 2021 roku wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia wracają do systemu stacjonarnego. O szczegółach organizacyjnych w/w zajęć informować będą Państwa nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Przypominam wszystkim rodzicom i opiekunom przebywającym na terenie ZSM o obowiązku zakrywania ust i nosa: „...nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa...w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: ……..oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania..” Rekomenduję również noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować odpowiedniego dystansu, przypominając równocześnie, że: „...obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy uczniów i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie...” Mirosław Krause - dyrektor ZSM

IMG 20210313 WA0000

 

 

 

Patronat nad I Ogólnopolskim Konkursem ,, CO młodym w duszy gra?" 2021 objęli

- Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach JM prof. dr hab. Władysław Szymański

- Prezydent Miasta Ruda Śląska pani Grażyna Dziedzic

- Fundacja Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego.


Partnerami Konkursu oraz z przyjemnością zostały następujące instytucje:

- RUBATO - wirtualny akompaniator
- Księgarnia muzyczna - ALENUTY.PL
- Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej.

Dziękujemy!