O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2021/2022

 

Począwszy od dnia 8 kwietnia w 4 kolejne czwartki o godz. 17.00 odbędą się spotkania informacyjne on-line, podczas których zostaną przekazane najważniejsze informacje na temat nauki w szkole. Podczas spotkań będzie możliwość zadawania pytań.  Aktywność linków rozpocznie się w danym dniu o 16.50, a czas spotkania przewidziany jest na ok. 45 min.

Poniżej linki do poszczególnych spotkań:

8 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
15 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
22 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
29 kwietnia 2021 r. godz. 17.00

 

 

PSM I st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.
Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.

Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 6 – 16 lat.
Uczniowie uczą się gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w lekcjach zbiorowych rozwijających ogólny poziom muzyczny.
Lekcje instrumentalne odbywają się w systemie indywidualnym (1 uczeń – 1 nauczyciel).

Istnieje możliwość nauki gry na:

FORTEPIANIE,
AKORDEONIE,
KLAWESYNIE,
ORGANACH,
SKRZYPCACH,
ALTÓWCE,
WIOLONCZELI,
KONTRABASIE,
FLECIE,
KLARNECIE,
OBOJU,
SAKSOFONIE,
TRĄBCE,
WALTORNI,
PUZONIE,
GITARZE,
PERKUSJI.


Zajęcia zbiorowe prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 16 osób).


Okres nauki trwa:
   dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 do 9 lat - 6 lat
   dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku 10 do 16 lat – 4 lata.


Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
  1. sprawdzenie uzdolnień muzycznych
  2. sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.


Kandydat badany jest w dziedzinie:
  1. słuchu wysokościowego
  2. poczucia rytmu
  3. pamięci muzycznej.


Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły - Wnioski o przyjęcie.
  2. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy tylko kandydatów w wieku 6 lat, którzy w danym roku kalendarzowym nie rozpoczynają nauki w szkole podstawowej). Zapisy na badanie predyspozycji drogą telefoniczną: +48.32.2487628.

Badanie przydatności odbywać się będzie w okresie od 12 kwietnia do 21 czerwca 2021 roku. Każdy zgłoszony kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną o terminie oraz szczegółach przesłuchania.

 

Na szkolnym kanale youtube można obejrzeć:


prezentację szkoły: https://youtu.be/m7MtK8_0WE4
film z przykładowymi zadaniami testowymi: https://youtu.be/zr_UNdvZhUU
oraz prezentacje poszczególnych instrumentów:
skrzypce: https://youtu.be/kr2qoxDrXTM
altówka: https://youtu.be/1L9aS9FuWaU
wiolonczela: https://youtu.be/frWw8HSW_tU
gitara: https://youtu.be/Y3HJFTwU4oY
kontrabas: https://youtu.be/kG9KxLp_8N8
fortepian: https://youtu.be/06-NsI4986g
akordeon: https://youtu.be/ONA1GCAJryo
organy: https://youtu.be/vRmXLU7Orog
klawesyn: https://youtu.be/HyUzD7TYo9A
flet: https://youtu.be/0aLbfhWDC0k
obój: https://youtu.be/lr0arGW6Ezc
klarnet: https://youtu.be/wChTeKfMplE
saksofon: https://youtu.be/O3eUwVVrzhs
trąbka: https://youtu.be/W3OSG4Lbnb8
waltornia: https://youtu.be/qGat0sOFBfQ
puzon: https://youtu.be/lSNsi7idu1s
perkusja: https://youtu.be/jiRqMbZDWI4W ciągu 7 dni od zakończenia badania kandydatów zostaną ogłoszone zaszyfrowane wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2021 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do PSM w roku szkolnym 2021/2022.