Szanowni Rodzice! 

Dobro każdego ucznia jest priorytetem naszych pedagogów i pracowników, dlatego chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych faktów związanych z nauką w naszej szkole, oferując jednocześnie stałą pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów.

  • Uświadamiajmy dzieciom, że nauka w naszej szkole jest przywilejem a nie obowiązkiem.
  •  Zachęcajmy dzieci do rozwijania swojej osobowości poprzez aktywny udział w lekcjach.
  • Utrzymujmy stały kontakt z nauczycielami.
  • Interesujmy się na bieżąco postępami dziecka.
  • Zapewnijmy dziecku w domu optymalne warunki do nauki i ćwiczenia.
  • Nie obarczajmy dzieci zbyt dużą ilością zajęć dodatkowych.
  • Podczas udziału w popisach i koncertach uświadamiajmy dzieciom poczucie wyjątkowości, nagrody za włożony wcześniej wysiłek.
  • Wspierajmy dzieci nawet wtedy, kiedy są zniechęcone lub zdarzył się słabszy wytęp (wszyscy miewamy lepsze i gorsze dni).
  • Zainteresujmy się pracą dzieci, pytajmy o ich potrzeby i oczekiwania.
  • Dbajmy o stosowny strój podczas występów (elegancja nie ogranicza się do bieli i czerni).

Aby pomagać dziecku nie trzeba być profesjonalnym muzykiem. Wystarczy jedynie stworzyć warunki do rozwoju zainteresowań.