Szanowni Państwo, w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§ 5. 1.) z dniem 30 maja kończy się ograniczenie funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. W związku z powyższym, od dnia 31 maja 2021 roku wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia wracają do systemu stacjonarnego. O szczegółach organizacyjnych w/w zajęć informować będą Państwa nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Przypominam wszystkim rodzicom i opiekunom przebywającym na terenie ZSM o obowiązku zakrywania ust i nosa: „...nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa...w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: ……..oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania..” Rekomenduję również noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować odpowiedniego dystansu, przypominając równocześnie, że: „...obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy uczniów i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie...” Mirosław Krause - dyrektor ZSM