OGŁOSZENIE
o terminach i zasadach rekrutacji do
Zespołu Szkół Muzycznych I i II stopnia w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2020/2021

 

 

Badanie przydatności kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia 15 – 19 czerwca 2020 r.

Badanie kandydatów do PSM I st. odbywać się będzie w sposób bezpośredni, poprzez indywidualne sprawdzenie predyspozycji kandydata przez komisję powołaną przez dyrektora ZSM.

Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów zostaną powiadomieni o szczegółowych, indywidualnych terminach badania (dzień, godzina).

 

Egzamin wstępny do Miesjskiej Szkoły Muzycznej II stopnia 16 czerwca 2020 r.

Egzamin wstępny do MSM II st. przeprowadzony zostanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej oraz ocenę dokonaną przez komisję powołaną przez dyrektora ZSM.

Do końca dnia 16 czerwca 2020 r. należy nadesłać nagranie audio-video. Sposób przesłania zostanie podany z kilkudniowym wyprzedzeniem każdemu kandydatowi poprzez wiadomość
e-mail.

Nagranie powinno zawierać prezentację 2 zróżnicowanych pod względem stylistycznym utworów, zarejestrowanych jeden po drugim jako całościowe nagranie. Nie należy dokonywać żadnych ingerencji w nagranie pod kątem audio-video. Czas całej prezentacji 5 – 8 min.

Dopuszcza się dokonanie rejestracji z odtwarzanym nagraniem akompaniamentu lub bez akompaniamentu.

 

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły w terminach:
Kandydaci do szkoły I stopnia – 22 czerwca 2020 r.
Kandydaci do szkoły II stopnia – 22 czerwca 2020 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły najpóźniej do dnia 7 sierpnia 2020 r.

 

podpis