O G Ł O S Z E N I E

 wszyscy kandydaci przyjęci do PSM I st. oraz MSM II st., do dnia 20 sierpnia 2021 roku zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarskie o "braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej", wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 Kandydaci przyjęci do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

cyklu 6- i 4-letniego 

 oraz kandydaci przyjęci do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia:

LISTA PRZYJĘTYCH