!!! Uwaga skrzypkowie, altowioliści, wiolonczeliści i kontrabasiści !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztatach lutniczych, które poprowadzi znakomity lutnik Arkadiusz Gromek.
Podczas spotkania przedstawiona zostanie krótka historia lutnictwa, będzie można zobaczyć budowane przez pana Gromka instrumenty, a w części praktycznej nauczyć się, jak prawidłowo dbać o swój instrument.

Zapraszamy!

 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

w związku z koniecznością zachowania bezpieczeństwa związanego z COVID-19, rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w dniu 1 września będzie miało następujący przebieg:

godz. 16.30 – w auli szkoły spotkanie z rodzicami i uczniami klas 1 cyklu sześcioletniego

o nazwiskach na literę A – L (1 opiekun na 1 dziecko).

godz. 17.30 – w auli szkoły spotkanie z rodzicami i uczniami klas 1 cyklu sześcioletniego

o nazwiskach na literę M – Z (1 opiekun na 1 dziecko).

godz. 18.30 – w auli szkoły spotkanie z rodzicami i uczniami klas 1 cyklu czteroletniego

(1 opiekun na 1 dziecko)

 

Podczas spotkania omówię szczegóły związane z rozpoczęciem nauki.

Z uczniami pozostałych klas szkoły I i II st. skontaktują się bezpośrednio nauczyciele instrumentu głównego w celu ustalenia planu lekcji indywidualnych. Plan lekcji zbiorowych z podziałem na grupy, zostanie udostępniony na platformie TEAMS wszystkim uczniom (za wyjątkiem uczniów klas 1 nie posiadających jeszcze kont) w dniu 30 sierpnia 2021 r. po zakończeniu konferencji (ok. godz. 16.00).

Uczniowie pojawią się na lekcjach zbiorowych zgodnie z przydzieloną grupą, począwszy od dnia

2 września 2021 r.

Z wyrazami szacunku

Mirosław Krause – dyrektor ZSM

O G Ł O S Z E N I E

 wszyscy kandydaci przyjęci do PSM I st. oraz MSM II st., do dnia 20 sierpnia 2021 roku zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu szkoły zaświadczenie lekarskie o "braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej", wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

 

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 Kandydaci przyjęci do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego

cyklu 6- i 4-letniego 

 oraz kandydaci przyjęci do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia:

LISTA PRZYJĘTYCH

 

O G Ł O S Z E N I E

Rekrutacja ZSM I i II stopnia w Rudzie Śląskiej

na rok szkolny 2021/2022

 

Kandydaci zakwalifikowani do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego cyklu 6- i 4-letniego.

Kandydaci zakwalifikowani do Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia.