Szanowni Państwo, w związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (§ 5. 1.) z dniem 30 maja kończy się ograniczenie funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne. W związku z powyższym, od dnia 31 maja 2021 roku wszystkie zajęcia edukacyjne w Zespole Szkół Muzycznych I i II stopnia wracają do systemu stacjonarnego. O szczegółach organizacyjnych w/w zajęć informować będą Państwa nauczyciele poszczególnych przedmiotów. Przypominam wszystkim rodzicom i opiekunom przebywającym na terenie ZSM o obowiązku zakrywania ust i nosa: „...nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa...w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: ……..oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania..” Rekomenduję również noszenie maseczek przez uczniów w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować odpowiedniego dystansu, przypominając równocześnie, że: „...obowiązek zakrywania nosa i ust nie dotyczy uczniów i dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym oraz osób zatrudnionych w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce oświatowej – na ich terenie...” Mirosław Krause - dyrektor ZSM

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do
Miejskiej Szkoły Muzycznej II stopnia w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2021/2022

 

MSM II st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.

Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.


Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 10 – 23 lat.

Specjalności:

FORTEPIAN,
AKORDEON,
KLAWESYN,
ORGANY,
SKRZYPCE,
ALTÓWKA,
WIOLONCZELA,
KONTRABAS,
FLET,
KLARNET,
OBÓJ,
SAKSOFON,
TRĄBKA,
WALTORNIA,
PUZON,
GITARA,
PERKUSJA.

Okres nauki trwa 6 lat.


Egzamin wstępny obejmuje:

  1. część praktyczną (instrument) – jej treść odpowiada programowi egzaminu końcowego klasy najwyższej szkoły muzycznej I stopnia

Wymagane dokumenty:

  1. podanie - kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej - wnioski o przyjęcie) powinien zostać przesłany na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. ostatnie świadectwo szkoły muzycznej (nie dotyczy uczniów PSM I st. w Rudzie Śląskiej oraz kandydatów nie uczęszczających wcześniej do żadnej szkoły muzycznej).
  3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w szkole muzycznej.

Egzaminy z instrumentu odbędą się w terminie podanym drogą telefoniczną każdemu kandydatowi w okresie od 7 do 22 czerwca 2021r.

Podanie – kwestionariusz należy wysłać do dnia 21 czerwca 2021 r.

W ciągu 7 dni od zakończenia egzaminów zostaną ogłoszone wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Najpóźniej do dnia 5 sierpnia zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do MSM II stopnia w roku szkolnym 2021/2022

Wszelkie informacje udzielane są pod nr tel. 32 248 76 28.

 

IMG 20210313 WA0000

 

 

 

Patronat nad I Ogólnopolskim Konkursem ,, CO młodym w duszy gra?" 2021 objęli

- Rektor Akademii Muzycznej w Katowicach JM prof. dr hab. Władysław Szymański

- Prezydent Miasta Ruda Śląska pani Grażyna Dziedzic

- Fundacja Skrzypce im. Tadeusza Wrońskiego.


Partnerami Konkursu oraz z przyjemnością zostały następujące instytucje:

- RUBATO - wirtualny akompaniator
- Księgarnia muzyczna - ALENUTY.PL
- Rada Rodziców Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej.

Dziękujemy!

 

O G Ł O S Z E N I E
o naborze kandydatów do Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia
im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego w Rudzie Śląskiej
na rok szkolny 2021/2022

 

Począwszy od dnia 8 kwietnia w 4 kolejne czwartki o godz. 17.00 odbędą się spotkania informacyjne on-line, podczas których zostaną przekazane najważniejsze informacje na temat nauki w szkole. Podczas spotkań będzie możliwość zadawania pytań.  Aktywność linków rozpocznie się w danym dniu o 16.50, a czas spotkania przewidziany jest na ok. 45 min.

Poniżej linki do poszczególnych spotkań:

8 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
15 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
22 kwietnia 2021 r. godz. 17.00
29 kwietnia 2021 r. godz. 17.00

 

 

PSM I st. w Rudzie Śląskiej jest instytucją państwową i bezpłatną.
Wszystkie zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w soboty w godzinach rannych.

Zakres wiekowy przyjmowanych uczniów: 6 – 16 lat.
Uczniowie uczą się gry na wybranym instrumencie oraz biorą udział w lekcjach zbiorowych rozwijających ogólny poziom muzyczny.
Lekcje instrumentalne odbywają się w systemie indywidualnym (1 uczeń – 1 nauczyciel).

Istnieje możliwość nauki gry na:

FORTEPIANIE,
AKORDEONIE,
KLAWESYNIE,
ORGANACH,
SKRZYPCACH,
ALTÓWCE,
WIOLONCZELI,
KONTRABASIE,
FLECIE,
KLARNECIE,
OBOJU,
SAKSOFONIE,
TRĄBCE,
WALTORNI,
PUZONIE,
GITARZE,
PERKUSJI.


Zajęcia zbiorowe prowadzone są w małych grupach (maksymalnie 16 osób).


Okres nauki trwa:
   dla dzieci rozpoczynających naukę w wieku 6 do 9 lat - 6 lat
   dla dzieci i młodzieży rozpoczynających naukę w wieku 10 do 16 lat – 4 lata.


Badanie przydatności kandydatów obejmuje:
  1. sprawdzenie uzdolnień muzycznych
  2. sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.


Kandydat badany jest w dziedzinie:
  1. słuchu wysokościowego
  2. poczucia rytmu
  3. pamięci muzycznej.


Wymagane dokumenty:
  1. kwestionariusz osobowy kandydata (do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej Szkoły - Wnioski o przyjęcie.
  2. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (dotyczy tylko kandydatów w wieku 6 lat, którzy w danym roku kalendarzowym nie rozpoczynają nauki w szkole podstawowej). Zapisy na badanie predyspozycji drogą telefoniczną: +48.32.2487628.

Badanie przydatności odbywać się będzie w okresie od 12 kwietnia do 21 czerwca 2021 roku. Każdy zgłoszony kandydat zostanie poinformowany drogą telefoniczną o terminie oraz szczegółach przesłuchania.

 

Na szkolnym kanale youtube można obejrzeć:


prezentację szkoły: https://youtu.be/m7MtK8_0WE4
film z przykładowymi zadaniami testowymi: https://youtu.be/zr_UNdvZhUU
oraz prezentacje poszczególnych instrumentów:
skrzypce: https://youtu.be/kr2qoxDrXTM
altówka: https://youtu.be/1L9aS9FuWaU
wiolonczela: https://youtu.be/frWw8HSW_tU
gitara: https://youtu.be/Y3HJFTwU4oY
kontrabas: https://youtu.be/kG9KxLp_8N8
fortepian: https://youtu.be/06-NsI4986g
akordeon: https://youtu.be/ONA1GCAJryo
organy: https://youtu.be/vRmXLU7Orog
klawesyn: https://youtu.be/HyUzD7TYo9A
flet: https://youtu.be/0aLbfhWDC0k
obój: https://youtu.be/lr0arGW6Ezc
klarnet: https://youtu.be/wChTeKfMplE
saksofon: https://youtu.be/O3eUwVVrzhs
trąbka: https://youtu.be/W3OSG4Lbnb8
waltornia: https://youtu.be/qGat0sOFBfQ
puzon: https://youtu.be/lSNsi7idu1s
perkusja: https://youtu.be/jiRqMbZDWI4W ciągu 7 dni od zakończenia badania kandydatów zostaną ogłoszone zaszyfrowane wyniki kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Najpóźniej do dnia 5 sierpnia 2021 r. zostanie ogłoszona lista kandydatów przyjętych do PSM w roku szkolnym 2021/2022.

 

 

Silna reprezentacja sekcji instrumentów strunowych wzięła udział w V Ogólnopolskim Konkursie dla Skrzypiec, Altówki, Wiolonczeli i Kontrabasu w ramach Festiwalu FORTE, którego organizatorem był Impresariat Artystyczny - Jan Romanowski. Tegoroczna edycja konkursu odbyła się w formule on- line i wzięła w niej udział rekordowa ilość uczestników- aż 327!

Pomimo dużej konkurencji nasze uczennice osiągnęły wspaniałe sukcesy.

Wszystkie nagrania konkursowe są dostępne na kanale YouTube Sekcja Strunowa ZSM Ruda Śląska.

https://youtube.com/channel/UCf0XgCKQvG2TazVVJyGTE4w 

!!!SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Informujemy, że od dn.26.10.2020 do odwołania biblioteka szkolna pracuje zdalnie.
Uprzejmie prosimy o korzystanie z przygotowywanych materiałów dydaktycznych online, zamieszczanych na stronie biblioteki w zakładce "o szkole - biblioteka".
Zgłaszanie zamówień na konkretne utwory, możliwe jest za pośrednictwem nauczyciela instrumentu.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Uczniowie,
zgodnie § 2b. ust.1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389  z późn. zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830, 1859, 1870) – stan prawny na dzień 24 października 2020r.,
W DNIACH 26 PAŹDZIERNIKA – 8 LISTOPADA 2020 r. WSZYSTKIE ZAJĘCIA EDUKACYJNE REALIZOWANE BĘDĄ
Z WYKORZYSTANIEM METOD I TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów realizacji poszczególnych zajęć przekazywać będą bezpośrednio nauczyciele. Organizacją i nadzorem pracy w poszczególnych sekcjach zajmować się będą Kierownicy, którzy będą również zobowiązani do przekazywania sprawozdań Dyrektorowi Szkoły.

Z wyrazami szacunku i życzeniami spokoju i zdrowia w okresie zdalnej pracy,
Mirosław Krause

Komunikat dyrektora Zespołu Szkół Muzycznych I i II st. w Rudzie Śląskiej

Informuję, że w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej, od dnia 19 października br. zajęcia lekcyjne odbywać się będą zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19- stan na 16.10.2020r.(Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 uwzględniona zmiana: Dz. U. z 2020 r. poz. 1830).

Zajęcia odbywają się w całości w systemie stacjonarnym, a różnorodność problemów nie pozwala na podanie jednego schematu działania - prócz obowiązku zgłoszenia w trybie pilnym zagrożenia do sekretariatu Szkoły.

Każda sprawa będzie indywidualnie rozpatrywana w oparciu o przedstawione opinie, wnioski i możliwości organizacyjne.

Wszelkie informacje będą Państwu na bieżąco przekazywane przez Kadrę Kierowniczą, Pedagogów, stronę fanpage oraz stronę internetową szkoły - proszę sprawdzać zapisy na bieżąco.

W tym szczególnym czasie proszę wszystkich o współpracę, życzliwość i otwartość na zmienność sytuacji.

 

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Krause - Dyrektor ZSM