Lista uczestników I Ogólnopolskiego Konkursu ,,CO młodym w duszy gra?" 2021

 

Format PDF

 

  !!! ZMIANA TERMINU OGŁOSZENIA WYNIKÓW !!!

 

Ze względu na bardzo dużą ilość uczestników i związane z tym wydłużenie czasu potrzebnego na rzetelną ocenę nadesłanych nagrań, ogłoszenie wyników zostaje przesunięte na 16 czerwca na godz. 17.00. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie oraz na funpage'u szkoły.

 

Z wyrazami szacunku
Organizatorzy